Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng:

a) Mục đich thu thập thông tin:

Trong quá trình Quý Khách sử dụng sử dụng dịch Vụ, chúng tôi có thể thu thập dữ liệu cá nhân từ Quý Khách, bao gồm những thông tin sau:

– Dữ liệu định danh như tên cá nhân, tên tổ chức;

– Dữ liệu liên lạc như địa chỉ thanh toán, địa chỉ giao hàng, địa chỉ email và số điện thoại;

– Chúng tôi sẽ chỉ có thể thu thập dữ liệu cá nhân của Quý Khách nếu Quý Khách tự nguyện gửi dữ liệu cá nhân cho chúng tôi, để chúng tôi có thể cung cấp thêm thông tin dịch vụ, và năng lực chúng tôi về việc chúng tôi đã thực hiện những dịch vụ tương tự như những dịch vụ Quý khách mong muốn chúng tôi sẽ thực hiện cho Quý khách.

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

– Thông tin Quý khách cung cấp chỉ để phục vụ mục đích ký kết hoặc thỏa thuận sử dụng dịch vu , đăng ký sản phẩm giữa 2 bên.

– Hoặc chúng tôi có nghĩa vụ phải tiết lộ thông tin của Quý khách cho bất kỳ cơ quan nhà nước nào mà chúng tôi có cơ sở hợp lý để tin rằng việc tiết lộ thông tin của Quý khách là cần thiết để thực hiện nghĩa vụ mà các cơ quan nhà nước yêu cầu.

c)Thời gian sử dụng thông tin khách hàng: 

– Dữ liệu cá nhân của Quý Khách sẽ được lưu trữ cho đến khi Quý Khách yêu cầu xóa dữ liệu cá nhân của Quý Khách.

– Chúng tôi sẽ chỉ giữ lại dữ liệu cá nhân của Quý Khách trong thời hạn do pháp luật yêu cầu.

– Chúng tôi sẽ ngừng lưu giữ dữ liệu cá nhân của Quý Khách, ngay khi có cơ sở hợp lý tin rằng việc lưu giữ đó không còn phục vụ cho mục đích mà dữ liệu cá nhân đó được thu thập và không còn cần thiết cho bất kỳ mục đích pháp lý hoặc kinh doanh nào.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó;

HỘ KINH DOANH: TÔN THẤT CHỈNH.

ĐKKD SỐ: 42019508A.

CẤP NGÀY: 03.03.2020.

TẠI CƠ QUAN ĐĂNG KÝ KINH DOANH TP ĐÀ LẠT.

Địa chỉ: 65 Quang Trung, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt (Sau nhà thuốc Kim Thái)

Điện thoại :0263.390.2929

Email: kimgiaquangtrung@gmail.com

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình;

HỘ KINH DOANH: TÔN THẤT CHỈNH.

Địa chỉ : 65 Quang Trung, Phường 9, Thành Phố Đà Lạt (Sau nhà thuốc Kim Thái)

Phone: 0263.390.2929

Email: kimgiaquangtrung@gmail.com

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin.

Chúng tôi sẽ trả lời yêu cầu của Quý Khách về việc tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trong thời gian sớm nhất có thể, nhưng tối đa không quá 7 ngày làm việc.

Trường hợp khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin, khách hàng thông báo cho Thực Phẩm Sạch Kim Gia   –

Phone:0263.390.2929

Email: kimgiaquangtrung@gmail.com