NƯỚC TƯƠNG ĐẬU NÀNH THƯỢNG HẠNG 500ML (LEE KUM KEE)

42000